1692.image.png

Dolda fel-försäkring för tryggare husaffär

Den som säljer sitt hus är ansvarig och kan bli ersättningsskyldig för dolda fel i tio år från det att huset har överlämnats till köparen.

Dolda fel-försäkringen gör husaffären tryggare för både köpare och säljare. Vi erbjuder tre stycken olika Dolda fel-försäkringar, Enkel, Standard eller Plus.

 

Tre tips till dig som ska sälja

1697.image.787x196.png

 

Välj den försäkring som passar dig bäst

1698.image.774x376.png

 

Ansökan om Dolda fel-försäkring

 

Dolda fel Enkel

En försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp 1 miljon kronor

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

 

 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Enkel

Dolda fel Standard

En försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska ett besiktningsföretag som är godkänt av GarBo (försäkringsgivaren) ha utfört en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande.

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Standard

Dolda fel Plus

Vår mest omfattande försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska ett besiktningsföretag som är godkänt av GarBo (försäkringsgivaren) ha utfört en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande.

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Plus

 

 

Kontaktuppgifter

Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna

M: info@svenskaforsakringskoncept.se

T: 010-330 30 80