1699.image-20240215144737-1.png

Dolda fel-försäkring för en tryggare husaffär

När man säljer sin bostad, en eller tvåfamiljsfastighet belägen i Sverige, har man ett lagstadgat ansvar i 10 år för dolda fel enligt Jordabalken 4 kap. 19§.

Om köparen upptäcker ett så kallat dolt fel i fastigheten kan denne rikta ersättningskrav mot säljaren så länge som i hela 10 år efter tillträdesdagen.

Man kan med andra ord som säljare, under mycket lång tid hållas ansvarig för fel som man varken visste fanns eller själv orsakat. 

Dolda fel-försäkringen gör husaffären tryggare för både köpare och säljare. Vi erbjuder tre stycken olika Dolda fel-försäkringar, Enkel, Standard eller Plus.

 

Vilka kan teckna försäkringen

* Försäkringen kan tecknas av fysisk person eller dödsbo (försäkringstagaren) som är säljare av fastighet i Sverige med typkod 200-299, bebyggd med villa eller fritidshus

* Säljare av fastighet med typkod 100-199 (lantbruksfastighet) samt juridisk person kan teckna försäkring efter särskild prövning och godkännande av försäkringsbolaget

* Försäljningen av fastigheten ska vara förmedlad genom fastighetsmäklare godkänd av försäkringsbolaget

* Överlåtelsebesiktning måste vara genomförd av en av försäkringsbolagets godkända besiktningsföretag, gäller Standard och Plus

* Köpekontraktet ska ha undertecknats inom 12 månader från senaste besiktningstillfället

* Försäkringen måste tecknas senast på tillträdesdagen

 

Tre tips till dig som ska sälja 

1697.image.787x196.png

 

Välj den försäkring som passar dig bäst

1698.image.774x376.png

 

Ansök om Dolda fel-försäkring

När din bostad är såld och du har skrivit köpekontrakt med köparen kan du enkelt ansöka online om en GarBo Dolda fel-försäkring

Observera att det endast är du som säljare som kan göra ansökan och beställa en GarBo Dolda-fel försäkring

Premien som kommer visas i ansökan är en engångssumma och betalas fullt ut vid ett tillfälle och kan inte delas upp. Försäkringen gäller sedan i 10 år från tillträdesdatum

OBS Under vecka 30+31 kommer kontoret vara obemannat varav återkoppling kommer kunna ske tidigast vecka 32 med utskick av era handlingar inkl faktura, försäkringen kommer dock vara gällande från önskat datum förutsatt att ansökan är komplett och kan beviljas enligt gällande villkor.

 

Dolda fel Enkel

En försäkring utan krav på besiktning och med försäkringsbelopp 1 miljon kronor

Försäkringen gäller för huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller vidbyggd carport

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

 

 

 

 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Enkel

Dolda fel Standard

En försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska ett besiktningsföretag som är godkänt av GarBo (försäkringsgivaren) ha utfört en Överlåtelsebesiktning Standard eller motsvarande.

Försäkringen gäller för huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller vidbyggd carport

För Dolda fel Standard omfattas även besiktigade bibyggnader (ej ekonomibyggnader)

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Standard

Dolda fel Plus

Vår mest omfattande försäkring med valbart försäkringsbelopp; 1 miljon, 1,5 miljon eller 2 miljoner kronor. För att kunna teckna den här försäkringen ska ett besiktningsföretag som är godkänt av GarBo (försäkringsgivaren) ha utfört en Överlåtelsebesiktning Plus eller motsvarande.

Försäkringen gäller för huvudbyggnad inklusive vidbyggt garage eller vidbyggd carport

För Dolda fel Plus omfattas även besiktigade bibyggnader (ej ekonomibyggnader)

VIKTIGT ATT VETA! 

Dolda fel försäkring måste tecknas innan tillträdesdagen och vara betald senast på dagen då fastigheten tillträdes. Vid utebliven betalning träder inte försäkringen i kraft och kan därefter inte tecknas på nytt. 

Produktfaktablad Dolda fel försäkring Plus

Kontaktuppgifter

Bergsbovägen 11
191 35 Sollentuna

M: info@svenskaforsakringskoncept.se

T: 010-330 30 80

1699.image-20240215144737-1.png